Mailinglijst filter maken

Bekijk de video:

Of... lees de tekst:

Als je een mailing wilt versturen naar een deel van je lijst, dan kun je een filter aanmaken zodat de mail naar slechts een deel van je lijst verzonden wordt. We beginnen met het maken van een label. Met een label kun je extra informatie toekennen aan een mailadres. Klik in het menu 'mailinglijst' op de knop 'mailinglijs labels'. Klik vervolgens op de knop toevoegen om een nieuw label te maken.

We gaan nu een filter maken. Klik hiervoor in het menu 'mailinglijst' en dan op 'malinglijst filters'. Zoals je ziet hebben wij al een aantal filters voor je gemaakt. Klik op de knop toevoegen om een nieuw filter toe te voegen. Bedenk een naam voor dit filter en voor nu houden we het simpel en kiezen we voor 'één van deze', en vervolgens selecteer je het label dat je zojuist gemaakt hebt. Als je klaar bent, dan verschijnt dit filter in de lijst. Je kunt aan dit getal zien dat er momenteel nog nul mailadressen binnen dit filter vallen.

Je kunt op twee verschillende manieren een label aan een mailadres toekennen. Dat kun je per mailadres doen of je kunt een excelbestand importeren en het label aan alle adressen binnen die import toekennen. In je mailinglijst overzicht kun je klikken op de knop wijzigen. Hier kun je handmatig het label toekennen. Klik vervolgens op opslaan en sluiten.

Je kunt aan dit gekleurde bolletje zien welke labels er voor dit mailadres van toepassing zijn.

Je kunt ook een bestand importeren en in de laatste stap ervoor kiezen om dit label toe te kennen aan alle mailadressen binnen deze import.

Het is goed te weten dat een mailadres slechts één keer kan verschijnen op de lijst. Als het mailadres al bestaat, dan wordt het bijgewerkt en dit label wordt toegekend.

Nadat de import voltooid is, kun je snel controleren welke mailadressen binnen een filter passen door op deze filter knop te klikken.

Als je nu een nieuwsbrief gaat versturen, dan kun je tijdens het verzenden aangeven dat deze alleen naar het zojuist aangemaakte filter verzonden moet worden.

Nog steeds hulp nodig? Neem contact op Neem contact op