Is de Telecomwet hetzelfde als de AVG?

Nee. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en niet de Telecomwet of de Code E-mail. 

De Wbp is van 2001 en sinds die tijd is er veel veranderd. De Wbp is simpelweg aan vervanging toe. 

De AVG of – in het Engels – de GDPR geldt voor de hele Europese Unie en heeft twee belangrijke consequenties: versterking en uitbreiding van privacyrechten en meer verantwoordelijkheden voor organisaties.

Nog steeds hulp nodig? Neem contact op Neem contact op